اعلام برنامه های شهرداری تهران به مناسبت روز 13 آبان - برگزیده ها