اعلام برنامه‌های ارتش در هفته تربیت بدنی و ورزش - برگزیده ها