اعضای جدید هیات مدیره سایپا معرفی شدند - برگزیده ها