اعزام ۵ آزادکار ایران به تورنمنت رنکینگ تونس - برگزیده ها