اعزام ۲۶ فرنگی‌کار ایران به تورنمنت‌های فرانسه و کرواسی - برگزیده ها