اعزام ۱۹تیرانداز به مسابقات جهانی مصر - برگزیده ها