اعزام ۱۴ پاراوزنه‌بردار به مسابقات جهان گرجستان - برگزیده ها