اعزام ۱۳ تکواندوکار به مسابقات ترکیه و امارات - برگزیده ها