اعزام هاکی باز استان مرکزی به مسابقات جام‌جهانی آفریقای جنوبی - برگزیده ها