اعزام تیمهای وزنه‌برداری و فوتبال ۵ نفره کارگران به مسابقات جهانی - برگزیده ها