اضافه شدن مربی به کادر تیم ملی فرنگی/ اعلام ترکیب آسیایی بعد از مسابقات فرانسه و کرواسی - برگزیده ها