اشجاری: سپاهان نباید همیشه دنبال بازی زیبا باشد - برگزیده ها