اشتغال‌زایی ۴۰۰ نفر در پالایشگاه ۳۵ هزار بشکه‌ای قشم - برگزیده ها