اسکوچیچ: طارمی فوق العاده است اما باید به ارزش‌ها احترام بگذاریم - برگزیده ها