اسماعیل‌پور از شمسایی گله داشت/ تیم‌های پایه نباید رها شوند - برگزیده ها