اسلامی: می‌خواهیم جوانان بسکتبال را در اردوی ژاپن محک بزنیم - برگزیده ها