استکی: کاش مدال دانیال با من کسب نمی‌شد! - برگزیده ها