استپانیان: انتظار زیاد هواداران سپاهان و پرسپولیس کار را سخت می‌کند - برگزیده ها