استولتنبرگ حمله تروریستی کابل را محکوم کرد - برگزیده ها