استقلال و سپاهان به دنبال سومین قربانی/ فرهاد و فیروز در بازی سنتی - برگزیده ها