اسامی ۴ استان رکورد دار کشف ماینرهای غیر مجاز اعلام شد - برگزیده ها