ازدحام زائران اربعین در پایانه‌های مسافری را پیش‌بینی نکرده بودیم - برگزیده ها