ازبکستان میزبان مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا - برگزیده ها