ادامه چالش‌ها در مجموعه قصرفیروزه/ ممانعت از ورود چوگان‌بازان + عکس - برگزیده ها