ادامه سقوط محبوبیت بایدن؛ تنها ۴۲ درصد رئیس‌جمهوری آمریکا را تایید می‌کنند - برگزیده ها