احضار استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی - برگزیده ها