احداث کلینیک بیمارستان قلب شهید رجایی در جنوب غرب تهران - برگزیده ها