احتمال زندانی شدن رقیب کیانوش رستمی پس از قهرمانی جهان کلمبیا! - برگزیده ها