احتمال ادامه همکاری با چیریچ تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ - برگزیده ها