اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است - برگزیده ها