اجرای «چشم‌های تیله‌ای» در پردیس تئاتر شهرزاد - برگزیده ها