اتفاقی بی‌سابقه در استونی؛ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد - برگزیده ها