اتحادیه جهانی کشتی: ایران و آمریکا مدعیان اصلی رسیدن به فینال جام جهانی - برگزیده ها