اتحادیه آفریقا مشارکت سودان در فعالیت‌های این نهاد را تعلیق کرد - برگزیده ها