ابوالفتح: هیچ‌کس مرگ برجام را اعلام نخواهد کرد - برگزیده ها