ابراز خوش‌بینی آمریکا از مذاکرات با طالبان - برگزیده ها