ابتلا به اومیکرون ۶ برابر دلتا/ تاثیر واکسن ها ثابت شده است - برگزیده ها