آیا کرونا در زمستان اوج می گیرد/ پیش بینی وزارت بهداشت - برگزیده ها