آنقدرها هم کتابخوان و فیلم‌بین نیستم/ از فرهیختگی خوشم نمی‌آید! - برگزیده ها