آمریکا تحریم‌ها علیه "معشوقه" پوتین را لغو کرد - برگزیده ها