آمریکا از امکان انتقال نفت از نفت‌کش "صافر" از اوایل ژوئن خبر داد - برگزیده ها