آمار نویدکیا و مجیدی در تقابل‌های استقلال - سپاهان - برگزیده ها