آمار اومیکرون در کشور به ۷۳۳ نفر رسید - برگزیده ها