آمارها چه می‌گویند؟/ زهر حمله استقلال و استحکام دفاع پرسپولیس - برگزیده ها