آماده باش مراکز درمانی و اورژانس برای امدادرسانی به سیلزدگان - برگزیده ها