آغاز واکسیناسیون سربازان از این هفته/مشکل قرنطینه در مرزهای زمینی - برگزیده ها