آغاز طرح ویژه و جدید پلیس برای مقابله با سرقت - برگزیده ها