آغاز ثبت نام از کاندیداهای ریاست کاراته/ این‌بار خبری از تعیین سرپرست نیست؟ - برگزیده ها