آغاز اردوهای تیم ملی هندبال از چهارشنبه/ حال بازیکنان رو به بهبود است - برگزیده ها