آغاز اجرای طرح سنجش کیفیت کالا و خدمات در استان تهران - برگزیده ها